ห้องปฏิบัติการ


  • โทร: 034-479981, 097-2421803
  • อีเมล์: sales@en-science.com , enscience@gmail.com

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอน ไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ดำเนินการโดย นักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้บริการการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะบริการ การวิเคราะห์ น้ำดี น้ำเสีย และอุปกรณ์ ตรวจวัดควบคุมสิ่งแวดล้อม