เกี่ยวกับเรา


บริษัท เอน ไซน์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ สำหรับระบบหม้อไอน้ำ และระบบหล่อเย็น จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม  พร้อมบริการให้คำปรึกษาในการวางระบบ และแนะนำวิธีการปรับสภาพน้ำที่ถูกต้อง รวมทั้งบริการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำ โดยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการบริการล้างทำความสะอาด การตรวจเช็คสภาพระบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปีโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต

          ทางบริษัทฯ เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพจากต่างประเทศ และภายในประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น เพื่อสอดรับกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่มากกว่า 10 ปี ทางบริษัทฯ ได้รับโอกาส และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ ในการเลือกใช้เคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการด้วยทีมงาน และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจเคมีการปรับสภาพน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการบริการที่เป็นเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

พันธกิจ (Mission)

 • เราจำหน่ายเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำ พร้อมบริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษา สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล
 • เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี จะทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมตลอดไป
 • เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยลูกค้าประหยัดการใช้น้ำและพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิต
 • เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณค่าขององค์กร (Core Values)

 • Honesty เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าตลอดไป
 • Commitment เราวางแผนการและปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสามารถ รักษาคำสัญญาที่ให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด
 • Continuous Improvement เราติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า
 • Care เราใส่ใจต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะทรัพยากรที่มีคุณค่าจะ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ตลอดไป

ประวัติของเรา


 • 2019 – ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
 • 2018 –  ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF
 • 2017 – ได้รับมาตรฐาน ISO:2015
 • 2014 – ย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่ตั้งปัจจุบัน
 • 2010 –  ก่อตั้งทีม Service Engineer
 • 2008 – ก่อตั้งทีม En-science Service
 • 2006 – ก่อตั้งบริษัท